Uppfostrings- och familjerådgivning

Uppfostrings- och familjerådgivningen betjänar barnfamiljer i Åbo med barn i 0-18 års ålder. Familjerådgivningen hjälper och ger stöd i frågor gällande barns och ungas psykiska utveckling samt i frågor gällande föräldraskapet.  Du kan ta kontakt även då eventuella problem uppstår i växelverkan eller om du oroas över ditt barns uppförande eller känsloliv.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Services språk:
Finska
Svenska
Målgrupp: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

Åbo stads familjerådgivning

Anställdas telefontider

Uppfostrings- och familjerådgivningen betjänar barnfamiljer i Åbo med barn i 0-18 års ålder. 

Familjerådgivningen hjälper och ger stöd i frågor gällande barns och ungas psykiska utveckling samt i frågor gällande föräldraskapet.  

Telefon:

Öppettider mån-fre kl 8.15.-15.30 02 262 6862

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo stads välfärdssektor

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Öppettider

mån 08:30 - 11:15
tis 12:15 - 15:30
ons - tors 08:30 - 11:15