Uppsökande ungdomsarbete

15-29 årig ung eller ung vuxen, du kan komma och prata och ta en kopp kaffe med uppsökande ungdomsarbetare om det är någonting du går och funderar på. Vår verksamhet är helt frivilligt och konfidentiellt för dig. Ta kontakt om:

  • dina framtidsplaner är oklara eller om du inte har hittat en arbets- eller studieplats
  • du har svårt att fylla i officiella formulär
  • du är ensam eller vill ha någonting att göra eller vill bara prata eller ha stöd i en livssituation som kan kännas svår
  • du är i ett livsskede då du saknar förändring i det eller hjälp med det
Målgrupp: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

 etsivat@turku.fi   Snapchat: komppi_etsivat

Telefon:

044 907 2366
040 147 2650
044 907 2965
044 907 2363

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Nuorisopalvelut

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupunki

Pris

Gratis