Utbildning som förbereder invandrare för gymnasium

Invandrarna har många möjligheter att studera vid Åbo kvällsgymnasium. Kvällsgymnasiet erbjuder undervisning innehållande årskurserna 1-6, undervisning innehållande grundskolans årskurser 7-9 samt möjligheten att avlägga gymnasiet och studentexamen. Du kan studera det finska språket på Finnish for Foreigners-kursen.

Du kan som ämnesstuderande dessutom avlägga enskilda kurser. Ämnesstudierna är avgiftsbelagda, övrig undervisning är gratis.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Målgrupp: 
Service kategorier: