Uteserveringsområden

Tillstånd för uteserveringsområden söks genom skriftlig ansökan. Till ansökan ska bifogas planritning, varur framkommer områdets preliminära avgränsning och möblemangets placering. Ansökan sänds till Fastighetsaffärsverket. Val av uteserveringsområdets möblemang ska förhandlas med planeringsbyråns landskap- och miljöplanering vid Miljö- och planläggningsnämnden. Om det planeras fler än fem kundplatser ska tillstånd för åtgärd ansökas vid byggnadstillsynsbyrån. Tidsbundet arrendeavtal tecknas. Förhandla med fastighetsägaren när du planerar att anlägga ett uteserveringsområde.

Service kategorier: