Utredning av förhållandena

Socialarbetarna ger på basen av överläggningar och sammankomster en skriftlig utredning till domstolen. Utredning av förhållandena tillställs domstolen, som självständigt avgör ärendet, framför allt till förmån för barnet.

Under utredningsarbetet är det också möjligt att ingå ett avtal, ifall föräldrarna når samförstånd i barnets angelägenheter.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

Lokaliteter

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

Öppettider

Öppettider
mån - ons 09:00 - 16:00
tors 09:35 - 16:00
fre 09:00 - 16:00