Vamos

Turun Vamos som lyder under Helsingfors Diakonianstalt samarbetar med och verkar i samma lokaler som Turun Ohjaamo. Vamos´ syfte är att erbjuda stöd samt individuell- och gruppträning för 12-19 åriga ungdomar.

Med den individuella träningen kan man t.ex. stödja grundskole-elevens skolgång som rubbats, av en eller annan anledning, såsom mobbning och drogmissbruk. Träningen ger metoder för exv. problemlösning och klargörande av olika utmanade situationer i livet.

Sidan: 
Service kategorier: