Vattenförsörjning

Företaget Åbo Vattenförsörjning Ab som helt ägs av staden, svarar för vattenförsörjningstjänsterna i Åbo.

Ansvarsorganisation: 

Åbo Vattenförsörjning Ab
Service kategorier: