Veterinärjour

Veterinärtjänster

Kommunerna i Egentliga Finland ordnar en gemensam jour för sällskapsdjur i hela Egentliga Finland. Jour för mindre husdjur handhas av det i Åbo belägna Djursjukhuset - Åbo, på adressen Satakuntavägen 162.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads miljösektor