Visning av rå och rågång

Om fastighetsgränsens råmärke har försvunnit eller det råder tvist eller oklarhet om tomtgränsers läge, kan gränsen bestämmas genom rågång. Rågång utförs på tomtägarens skriftliga begäran. Om man inte önskar att på nytt officiellt märka ut rån i terrängen, kan markägaren beställa en råvisning.

Ansvarsorganisation: 

Åbo Fastighetsaffärsverk

Lokaliteter

Telefon:

02 262 4565

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupunkiympäristötoimiala