Volleybollplaner

Stadens utomhusvolleybollplan är belagda med stenaska, dessutom finns det också skilda strandvolleybollplan. Man beviljar inga turer till volleybollplanerna, utan de får användas fritt av alla.

Service kategorier: