Vuxensocialarbete

Du kan kontakta vuxensocialarbetet till exempel när:

  • du behöver stöd i vardagen
  • du är orolig över ditt eget eller en närståendes missbruksbeteende
  • du har problem med boendet
  • det finns faktorer som orsakar otrygghet i ditt liv, såsom våld
  • du är kund vid många olika tjänster, men du känner att din helhetssituation behöver redas ut

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Services språk:
Finska
Service kategorier: 

Lokaliteter

Boende- och missbrukarservice

För bostadslösa åbobor

Socialt arbete bland vuxna utförs på de regionala socialbyråerna, boende- och missbrukarservicen och utlänningsbyrån

För att få del av servicen kontaktas byrån för Klientrådgivning och förmånshandläggning, tfn (02)262 50 01, kl. 8.30-15.00.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Öppettider

Öppettide (Telefontid mån - fre 9 - 10)
mån - fre 09:00 - 16:00

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Turun kaupunki

Öppettider

Öppettidet
mån - fre 09:00 - 16:00

Utlänningsbyrån

För invandrare

Socialt arbete bland vuxna utförs på de regionala socialbyråerna, boende- och missbrukarservicen och utlänningsbyrån

För att få del av servicen kontaktas byrån för Klientrådgivning och förmånshandläggning, tfn (02)262 50 01, kl. 8.30-15.00.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Öppettider

Öppettider (telefontid 9-10)
mån - fre 08:00 - 16:00

Vuxensocialarbete

Kaikille Turkulaisille

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

Öppettidet
mån - fre 09:00 - 16:00