Yrkesutbildning

Adult education

Snickare, närvårdare eller kock? Ett nytt yrke i sikte eller uppdatering av nuvarande? Båda är möjliga vid Åbo yrkesinstitut. Vi arrangerar yrkesinriktad grund- och påbyggnadsutbildning för unga och vuxna inom tiotals olika branscher.

Studierna är mycket praktiska och inkluderar inlärning i arbetet. Det tar tre år att avlägga yrkesinriktad grundexamen. Studietiden kan individuellt variera beroende på tidigare studier och arbetserfarenhet. T.ex. studietiden för gymnasister är ca. ett år kortare än för dem som gått ut grundskolan.

ELLER kort

  • yrkesinriktad grund- och påbyggnadsutbildning
  • merkonom och datanom utbildning även på svenska
  • möjlighet att avlägga dubbelexamen
  • utbildning för invandrare
  • 1500 nybörjarplatser, 4200 studerande på ungdomsstadiet
  • 6000 vuxenstuderande
  • personal ca. 600

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Services språk:
Finska
Svenska
Målgrupp: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

Aningais skolhus

Studier inom textil- och beklädnadsbransch, skönhetsvård och lvsmedelsbransch

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo yrkesinstitut

Ansvarsorganisation: 

Åbo yrkesinstitut
Servicespråk: 
Finska

Johannehöjdens skolhus

Studier inom teknikbranschen

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo yrkesinstitut

Ansvarsorganisation: 

Åbo yrkesinstitut
Servicespråk: 
Finska

Lemminkäinengatans skolhus

Studier inom hotell- och restaurangbransch, turism

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo yrkesinstitut

Ansvarsorganisation: 

Åbo yrkesinstitut
Servicespråk: 
Finska

Nylandsvägens skolhus

Studier inom hälsa och välfärd

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo yrkesinstitut

Ansvarsorganisation: 

Åbo yrkesinstitut
Servicespråk: 
Finska

Peltola skolhus

Studier inom teknikbranschen

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo yrkesinstitut

Ansvarsorganisation: 

Åbo yrkesinstitut

Skolhuset på Klockringaregatan

Studier inom handel och service

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo yrkesinstitut

Ansvarsorganisation: 

Åbo yrkesinstitut
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Yrkesutbildningens förvaltning

Yrkesutbildningens förvaltning

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo yrkesinstitut

Ansvarsorganisation: 

Åbo yrkesinstitut
Servicespråk: 
Finska