Ortopediska rehabiliteringsavdelningen

Ortopediska rehabiliteringsavdelningen är en avdelning för fortsatt rehabilitering av åldringar. Rehabiliteringen leder till att klienten återvänder hem eller bereds annan vårdplats, och den genomförs med hjälp av medicinsk vård, medicinska undersökningar, fysioterapi, ergoterapi, rehabiliterande vård och aktiveringsterapi.

På avdelningen rehabiliteras patienter som genomgått ortopediska ingrepp (benbrottspatienter, patienter som fått en konstgjord led) samt patienter som behöver hjälp med att återställa och stärka funktionsförmågan.

Patienterna kommer till den ortopediska rehabiliteringsavdelningen med remiss från läkare efter något kirurgiskt ingrepp.

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Service kategorier: 

Lokaliteter

Kotikuntoutusta ortopedisille ja geriatrisille asiakkaille

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupunki