Naturskyddet

Resultatområdet för miljöskyddet sköter följande uppgifter inom naturskyddet: beredningen av tillstånden för marktäkt, jakt, terrängkörning och campingplatser. Dessutom ingår skötseln och underhållet av naturskyddsområdena och naturstigarna i uppgifterna. Naturupplysningen innefattar bl.a. rundvandringar för allmänheten och naturskola på Runsala.

Ansvarsorganisation: 

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus
Service kategorier: 

Lokaliteter

Miljöskydd

Servicen är avsedd för alla stadens invånare.

Emma Kosonen
puh. +358401802822.

Telefon:

040 180 2822

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Turun kaupunki

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimiala