Elektroniska bygglovstjänster

eTillstånd

Den elektroniska tillståndstjänsten är avsedd för yrkesmänniskor inom byggbranschen (mindre krävande, normalt krävande, krävande och väldigt krävande objekt). Tillstånd som kan sökas via eTillståndstjänseten: bygglov, åtgärdstilstånd, rivningslov och rivningsanmälan, tillstånd för miljöåtgärd, avgörande som gäller planeringsbehov och undantagsbeslut.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads miljösektor

Lokaliteter

Servicens genomförandesätt: 

Annan