Simhallar och siminrättningar

Vesiliikunta

Åbo stad upprätthåller tre simhallar, en inomhusbassäng och två simstadion. De ifrågavarande idrottsplatserna hittar du under länken nedan.

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus
Sidan: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat