Skolkuratorn

De svenska skolkuratorerna:

Sirkkala skola, Sirkkalabackens skola och S:t Olofsskolan: Annika Långström-StrandbergFörskolan Cygnaeus, Braheskola och Katedralskolan: Lilian Rönnqvist

Skolkuratorn:

 • stöder elevens vardag i skolan, funktionsförmåga och växelverkan med andra elever
 • utvärderar elevens situation genom att fördjupa sig i elevens situation beträffande skolgång och livssituation samt på individ-, familje- och skolgemenskapsnivå
 • konsulterar lärare och elevvårdspersonal
 • idkar intensivt och öppet samarbete med vårdnadshavarna
 • arbetar med elevgrupper och klasser
 • deltar i branschövergripande elevvårds- och nätverksarbete
 • deltar som sakkunnig i den skolvisa utvecklingen av elevvården
 • styr vid behov eleven och familjen vidare till annat stöd/eller annan vård

Enligt lagen om elev- och studerandevård (18 §) har vårdnadshavaren inte rätt att förbjuda en minderårig elev att använda kuratortjänster.

Ta kontakt med kuratorn om du t.ex. är orolig på grund av elevens

 • beteende
 • frånvaro
 • sinnesstämning
 • kamratrelationer
 • familjesituation

Kuratortjänster fås genom

 • att man själv söker sig till en kurator
 • på begäran av vårdnadshavare
 • på initiativ av personal vid skolan (lärare, skolhälsovårdare, psykolog, mm.)
 • på initiativ av samarbetsaktör
 • inbjudan av kurator

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuus
Services språk:
Finska
Svenska
Målgrupp: 
Sidan: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

Aunelan koulu

Elever i årskurs 1-6

Skulkuratorn Iiro Nikkola
Tel. 040 6208965

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Skolkuratorn Aura Luukkonen
Tel. 040 5445 316

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Svenska

Cygnaeus skola

Elever i årskurs 1-6

Skolkuratorn Aura Luukkonen

Tel 040 5445 316  

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Svenska

Haarlan koulu

Elever i årskurs 1-6

Skolkuratorn Kati Rajasaari
Tel. 050 4323 587

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Skolkuratorn Anna Grönroos
Tel. 040 5587 945

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för välfärd
Servicespråk: 
Finska

Skolkuratorn Anna Grönroos
Tel. 040 5587 945

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för välfärd
Servicespråk: 
Finska

Hepokullan koulu

Elever i årskurs 1–6

Skolkuratorn Tiina Laajalahti
Tel. 050 432 584

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för välfärd
Servicespråk: 
Finska

Ilpoisten koulu

Elever i årskurs 1-6

Skolkuratorn Oravakangas Mikko
Tel. 050 4323 586

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Jäkärlän koulu

Elever i årskurs 1–6

Skolkuratorn Anna Grönroos
Tel. 040 5587 945

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Katariinan koulu

Elever i årskurs 1-9

Skolkuratorn Marina Harjunpää
Tel. 040 621 0714

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för välfärd
Servicespråk: 
Finska

Skolkuratorn Marina Harjunpää
Tel. 040 6210 714

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för välfärd
Servicespråk: 
Finska

Katedralskolan i Åbo

Till gymnasium elever

Skolkuratorn  Sandra Gunnila

Tel. 050 4323 588

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för välfärd
Servicespråk: 
Svenska

Kerttulin lukio

Lukion opiskelijoille

Skolkuratorn Sanna Pohjola
Tel. 040 184 6218

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Lausteen koulu

Elever i årskurs 1-6

Skolkuratorn Essi Aaltonen
Tel. 044 9074 668

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Koulukuraattori Jenny Lempiäinen
Puh. 040 5731 456

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuus
Servicespråk: 
Finska

Koulukuraattori Jenny Lempiäinen
Puh. 040 5731 456

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuus
Servicespråk: 
Finska

Koulukuraattori Jenny Lempiäinen
Puh. 040 5731 456

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuus
Servicespråk: 
Finska

Skolkuratorn Suvi Sillanpää
050 432 3590

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för välfärd
Servicespråk: 
Finska

Skolkuratorn Marja-Liisa Matula
050 432 3590

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Skolkuratorn Suvi Sillanpää
Tel. 050 432 3590

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för välfärd
Servicespråk: 
Finska

Luostarivuoren Lyseon lukio

Lukion opiskelijoille

Skolkuratorn Karoliina Öhberg
Tel. 040 5587 945

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Tel. 040 548 9251, mer information i Wilma.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Tel. 040 548 9251, mer information i Wilma.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Tel. 040 548 9251, mer information i Wilma.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Tel. 040 548 9251, mer information i Wilma.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Nummenpakan koulu, Aura å

Elever i årskurs 7-9

Skolkuratorn Tuula Komulainen
Tel. 050 4323 616

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för välfärd
Servicespråk: 
Finska

Nummenpakan koulu, Halisten yksikkö

Elever i årskurs 1–2

Skolkuratorn Komulainen Tuula
puh. 050 4323 616

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för välfärd
Servicespråk: 
Finska

Skolkuratorn Komulainen Tuula
puh. 050 4323 616

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för välfärd
Servicespråk: 
Finska

Paattisten koulu

Elever i årskurs 1-6

Skolkuratorn Heidi Forsberg
Tel. 050 4323 583

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Pansion koulu

Elever i årskurs 1-6

Skolkuratorn Krista Hedback
Tel. 040 8094 075

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för välfärd
Servicespråk: 
Finska

Puolalan koulu, Kauppiaskadun yksikkö

Jenni Teräs, tel. 040 667 2320

Skolkuratorn Jenni Teräs
Tel. 040 667 2320

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Puolalan koulu, Puutarhakadun yksikkö

Jenni Teräs, tel. 040 667 2320

Skolkuratorn Jenni Teräs
Tel. 040 667 2320

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Puolalanmäen lukio

Lukion opiskelijoille

Skolkuratorn Sanna Pohjola
Tel. 040 1846 218

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Puropellon koulu

Elever i årkurs 7-9

Skolkuratorn Oravakangas Mikko
Tel. 050 4323 586

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Pääskyvuoren koulu

Elever i årskurs 1–6

Skolkuratorn Marina Harjunpää
Tel. 040 621 0714

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Skolkuratorn Lindfors Jari
Tel. 040 1868 731

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Skolkuratorn Kaarina Jaakkola
Tel. 050 432 3585

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Rieskalähteen koulu

Elever i årskurs 7-9

Skolkuratorn Kaarina Jaakkola
Tel. 050 432 3585

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

S:t Olofsskolan

Elever i årskurs 7-9

Skolkuratorn Frida Wecksten
Tel. 040 3576 811

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Svenska

Sirkkala skola

Elever i årskurs 1-6

Skolkuratorn Sandra Gunnila
Tel. 050 4323 588

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för välfärd
Servicespråk: 
Svenska

Sirkkalabackens skola

Elever i årskurs 1-9

Skolkuratorn Sandra Gunnila
Tel. 050 4323 588

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för välfärd
Servicespråk: 
Svenska

Syvälahti allaktivitetshus

Koulukuraattorin palvelut Syvälahden koulun oppilaille

Koulukuraattori Tea Kangasniemi

Puh. 040 1840 659

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuus
Servicespråk: 
Finska

Skolkurator Tiina Laajalahti
Tel. 050 432 3584

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för välfärd
Servicespråk: 
Finska

Teräsrautelan koulu, Teräsrautela

Elever i årskurs 1–6

Skolkurator Tiina Laajalahti
Tel. 050 432 3584

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för välfärd
Servicespråk: 
Finska

Topeliuksen koulu

Elever i årskurs 1-6

Skolkuratorn Krista Hedback
Tel. 040 8094 075

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för välfärd
Servicespråk: 
Finska

Turun klassillinen lukio

Lukion opiskelijoille

Skolkuratorn Outi Tauriala-Tolonen
Tel. 040 357 9565

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Skolkuratorn Mari Knaapi
Tel. 050 432 3589

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för välfärd
Servicespråk: 
Finska

Skolkuratorn Mari Knaapi
Tel. 050 432 3589

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för välfärd
Servicespråk: 
Finska

Koulukuraattori Eija Käkönen
Puh. 040 3552 572

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Turun Steiner-koulu

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuus
Servicespråk: 
Finska

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

För eleverna på gymnasiet

Skolkuratorn Outi Tauriala-Tolonen
Tel. 040 357 9565

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Varissuon koulu

Elever i årskurs 1–6

Skolkuratorn Camilla Öhberg
tel. 040 1217 139

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för välfärd
Servicespråk: 
Finska

Skolkuratorn Essi Aaltonen
Tel. 044 9074 668

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Skolkuratorn Essi Aaltonen
Tel. 044 9074 668

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Vähä-Heikkilän koulu, Uittamo

Elever i årskurs 1-6

Skolkuratorn Jenny Lempiäinen
Puh. 040 5731 456

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Skolkuratorn Jenny Lempiäinen
Tel. 040 5731 456

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Wäinö Aaltosen koulu

Elever i årskurs 1–6

Skolkuratorn Kati Rajasaari
Tel. 050 4323 587

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Skolkuratorn Forsberg Heidi
Tel. 050 432 3583

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för välfärd
Servicespråk: 
Finska

Skolkuratorn Forsberg Heidi
Tel. 050 432 3583

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för välfärd
Servicespråk: 
Finska