Uppgifterna uppdateras efter behov dagligen samt enligt hur situationen förändras. Senast uppdaterad 21.10.

Lue uutinen suomeksi, klikkaa tästä

Read the news in English, click here

Följ den senaste informationen om bekämpningen av coronavirusets spridning i Åbo:

Stadens alla meddelanden beträffande coronaviruset:

Teman:

Aktuellt

Åbo stads bildningssektor rekommenderar användning av mask i samband när vårdnadshavare för och hämtar barn från daghem.

Coronaepidemin är fortfarande i upptrappningsfasen i Åbo

THL har förtydligat instruktionerna den 11.9. Staden har sammanställt instruktionerna till en uppdaterande nyhet:

Småbarnspedagogik

Vårdnadshavare önskas, som även under normala omständigheter reservera småbarnspedagogik för de kommande veckorna via Päikky, så långt som det är möjligt att uppskatta den egna arbetssituationen. Vårdtidsplanerna färdigställs i Päikky senast sju dagar på förhand, vartefter planen automatiskt låses på måndagar kl. 12. Om det uppstår förändringar i vårdbehovet efter det, vänligen meddela direkt till ifrågavarande enhet. Klicka här för mer Päikky information.

Småbarnspedagogikens servicehandledning betjänar normalt per telefon e-post och via chattjänsten.

Kreditering och återbetalning av kundavgifter

Åbo stadsfullmäktige beslöt 30.3.2020, att klientavgiften för småbarnspedagogiken inte uppbärs, ifall barnet är frånvarande från småbarnspedagogiken och föräldrarna eller andra vårdnadshavare på annat sätt kan ordna vård under den tid som stadsrådets förordning och de temporära begränsningarna som gäller undervisning och utbildning, är i kraft. Här kan man läsa mera om ersättningar för småbarnspedagogikens klientavgifter.

Läroinrättningarna

Grundskolor

Under sommaren och i början av hösten har man utfört undersökningar av inomhusluften i utrymmen som kommer att användas som ersättande lokaler i Vuxenutbildningscentralen vid Kärsämäkivägen 11, vid Råggatan 8 samt i Klockringaregatans skolhus. I Vuxenutbildningscentralens lokaler och vid Råggatan 8 håller man som bäst på med reparationsarbete som bygger på undersökningarna. Läs mer här om Luolavuoren koulus de ersättande lokalerna.

Gymnasium

Höstens studentskrivningar slutade den 1 oktober. Resultaten publiceras i november.

Åbo Yrkesinstitut

Studiehandledarna är vanligtvis anträffbara under kontorstid per telefon eller e-post.

Handlednings- och söktjänstens rådgivningar fungerar elektroniskt. Ta kontakt per e-post ohjaushaku@turku.fi eller per telefon (även WhatsApp) 040 186 5208. 

Läs mer om yrkesinstitut och coronaviruset, klicka här (finska).

Läroavtalsbyrån

Läroavtalsbyråns kundtjänst betjänar per e-post och telefon. Läroavtalen ingås via distanskanaler. Den yrkesinriktade handledningen samt rådgivningen kring ingåendet av nya läroavtal fortgår som normalt per telefon och e-post under läroavtalsbyråns normala öppettider.  

Mer information på finska om läroavtalsbyrån: oppisopimus.turku.fi 

Kvällsgymnasiet

På grund av coronaläget kan det uppstå variationer mellan kurserna angående praktiska arrangemang. Studerande, som är inskrivna vid gymnasier som upprätthålls av Åbo stad, samt examensstuderande vid Åbo yrkesinstitut kan precis som under normala förhållanden avgiftsfritt anmäla sig som studerande.Även andra stadiets distans- och nätundervisningsring i Åboregionen,Turun seudun toisen asteen etä- ja verkko-opetusrengas, erbjuder studier för studerande vid Åbo stads gymnasier, samt yrkesinstitutet.

Mer information på finska om kvällsgymnasiet, hittar man här.

Arbetarinstituten

Avgifter för kurser och kursträffar vid Turun suomenkielinen työväenopisto och Åbo svenska arbetarinstitut som under våren 2020 blivit inhiberade, ersätts inte. Som ersättning för kursavgifterna ordnar arbetarinstituten gratis föreläsningar under hösten 2020. 

Läs mer om Åbo svenska arbetarinstitut.

Läs mer om Turun suomenkielinen työväenopisto.

Bildningssektorns bespisningstjänster

Vid Åbo stads daghem, skolor, gymnasier samt grundskolans morgon- och eftermiddagsverksamhet levereras måltider enligt normal kutym. I matsalarna fäster man särskild uppmärksamhet vid att hålla avstånd, lunchpauser hålls stegvis och en del äter i olika utrymmen beroende på planlösningar.

Bussturerna på skollinjerna

Åboregionens kollektivtrafik Fölis linjer för skolelever trafikerar. Läs mer i foli.fi/sv.
Det kan vara trångt i bussarna, vilket innebär att det är svårt att hålla säkerhetsavstånden. Därför rekommenderas ansiktsmask vid användandet av kollektivtrafik.

Skolhälsovården

Skolhälsovårdaren fungerar på ett så vanligt sätt som möjligt och elevernas hälsogranskningar påbörjas genast i början av läsåret. Vi är tvungna att begränsa spontana besök på skolhälsovårdarnas mottagningar på grund av coronaviruset. Skolhälsovårdarna är anträffbara för eleverna utan tidsbokning bara under separata tidpunkter eller enligt överenskommelse på basen av tidsbokning. Tidpunkterna varierar från skola till skola och information om dessa finns till exempel i Wilma. Nyhet om skolhälsovårdens tjänster under coronaepidemin.

Övriga stödtjänster

Skolornas kuratorer, psykologer samt elev- och studiehandledare kan fortfarande kontaktas via Wilma eller per telefon. Elever, studerande och vårdnadshavare ombeds anlända till de avtalade mötena enbart om man är frisk och icke uppvisar symptom. För dem som uppvisar symptom erbjuds telefonhandledning.

Coronavirusmittor 

Alla smittor på finska: Turun kaupungin tiedossa olevat tartunnat ja altistukset

Nyckelord: