Skolspecifikt hobbyschema

 

Vårterminen 2021

På denna sida hittas Åbo stads låg- och högstadieskolors hobbyscheman. I dem finns sammanställt all klubb- och hobbyverksamhet som ordnas i skolans utrymmen och närområdet under terminen.

Skolans klubbar är främst avsedda för egna skolans elever och de är kostnadsfria om inte annat nämns.

Rätten till ändringar förbehålls.

Här hittar du hobbyscheman för finskspråkiga skolor