Åbos småbarnspedagogik och skolorna har fått nya anvisningar angående luftvägsinfektioner och smittspårning bland barn och unga. De nya anvisningarna gäller bland annat testning och när barnet eller eleven kan återvända till dagis eller skola efter en luftvägsinfektion. Ny praxis gäller från och med den 21 september 2021.

Boka tid för coronavirustest för ditt barn:

 • Åbo stads coronarådgivningstelefon
  tfn 02 266 2714 (vardagar kl. 8–15)
   
 • Skolhälsovårdens coronarådgivning
  tfn 02 266 2012
  • Mån–fre kl. 8–11
  • Betjänar endast elever i den grundläggande utbildningen.
  • Skolskötare svarar på samtalen. Rådgivningen ger råd och handledning i ärenden som gäller coronaviruset samt vid behov även remiss till provtagning.
    
 • Studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter: Studerandehälsovårdens coronatelefon betjänar på nummer 02 266 1570 mån–tors kl. 8–15 och fredag kl. 8–13. 
  • Vuxna kan göra en symtombedömning för coronavirussjukdomen i e-tjänsten Omaolo.fi.

Provtagningsplatser

Du behöver en remiss som du  kan få antingen via Omaolo eller coronarådgivningens telefontjänst

Utan remiss och tidsbokning för personer som bor eller är skrivna i Åbo:

 • Kråkkärrets hälsostation (öppet mån–fre kl. 9–11 och kl. 12–14)
 • Den mobila coronabekämpningens tidtabell, vardagar
  Hallis, Huudi (adr. Gregorius IX:s väg 8, mån–fre ca kl. 10–11)
  Perno, Höveli (adr. Hyrköisvägen 26, mån–fre kl. 12–14)

Mera information på THL:s webbsidor

(8.11.2021)

När är det skäl för barnet / den unga att söka sig till coronatest?

Om barnet / den unga är 12 år eller äldre, är ett coronatest befogat alltid om symtomen stämmer in på en coronavirusinfektion, om hen inte har fått vaccinet eller om hen har haft covid-19 för mer än sex månader sedan.

Om barnet är yngre än 12 år, rekommenderas ett coronatest i följande situationer:

 • barnet har symtom och man vet att barnet har utsatts för en bekräftad coronasmitta under de föregående två veckorna,
 • barnet har symtom, och bland familjemedlemmarna finns ovaccinerade personer som fyllt 16 år eller personer med nedsatt immunförsvar mot en coronavirusinfektion,
 • den behandlande läkaren avgör att testning är nödvändig.
 • om en person har symtom som överensstämmer med coronaviruset, kan han eller hon, om så önskas, ansöka om ett coronatest.

När kan barnet/den unga gå till dagis eller skolan igen efter en luftvägsinfektion?

Ett barn yngre än 12 år som har haft en luftvägsinfektion med lindriga symtom, kan återvända till dagiset eller skolan

 • efter ett feberfritt dygn,
 • ingen slemhosta förekommer,
 • ingen andnöd orsakad av en akut infektion förekommer.

Barnet kan gå till skolan eller dagiset med lindriga kvarvarande symtom som till exempel

 • täppt näsa,
 • lindrig snuva och/eller
 • torrhosta.

Om barnet kommer till dagiset eller skolan efter en luftvägsinfektion, måste hen orka med den normala verksamheten. Liksom i övriga virusinfektioner minskar coronavirusets smittsamhet snart efter de första symtomen, och lite snuva eller hosta som kvarvarande symtom ändrar inte på detta.

Om barnet konstateras ha en coronavirusinfektion, kommer hen enligt lagen om smittsamma sjukdomar att isoleras och är under tiden borta från skolan eller dagis.  

Om barnet/den unga, som uppvisar symtom på en luftvägsinfektion, är äldre än 12 år och inte har fått coronavaccinet, rekommenderas testning. I övrigt följs samma huvudprinciper som gäller för barn yngre än 12 år. Om barnet/den unga har varit på provtagning, är det skäl att invänta testresultatet hemma även om symtomen upphör. För närvarande går det att få testtider snabbt och resultatet blir i allmänhet klart senast dagen efter provtagningen. 

Smittspårning i skolorna

Vistelse i samma klassrum anses inte längre automatiskt innebära exponering för hela gruppen. Numera utreds de som utsatts med hög risk, det vill säga de som den smittade de facto har varit i närkontakt med. 

I smittspårningen i skolornafår den covid-19-smittade eleven information och anvisningar per telefon från smittspårningen. Smittspåraren tar kontakt med vårdnadshavaren eller eleven och i detta samtal fastställs som en del av spårningsarbetet vilka elever som eventuellt utsatts för smitta i läroinrättningen.

Smittspårningen får kontaktuppgifterna till eventuellt exponerade elever av skolans rektor eller biträdande rektor. Smittspåraren ber om informationen direkt av rektor. Vårdnadshavare och elever är fortfarande inte skyldiga att anmäla covid-19-fall till skolan, utan denna anmälan görs av myndigheterna. Familjerna kan, liksom tidigare, naturligtvis på eget initiativ meddela skolan om eventuella infektioner.

Om ett coronavirusfall uppdagas i klassen får de övriga eleverna komma till skolan, frånsett sådana fall där eleven eller vårdnadshavaren har blivit kontaktad av smittspårningen. Den egna klassen informeras med ett allmänt Wilmameddelande i fall av liten risk för smittspridning.

Exponeringarna avgörs från fall till fall av smittskyddsmyndigheterna i samband med smittspårningen. 

Smittspårning i småbarnspedagogiken

Inom småbarnspedagogiken anses inte längre att vistelse i samma utrymme automatiskt innebär exponering. I dessa fall utreds de faktiskt utsatta, det vill säga de som den smittade de facto har varit i närkontakt med.

Personer som har varit i faktisk närkontakt försätts i karantän. Övriga har en liten risk för exponering och vårdnadshavarna får anvisningar om att följa med barnets hälsotillstånd, och föra barnet till provtagning om symtom uppkommer.

I smittspårningen inom småbarnspedagogiken får det covid-19-smittade barnets vårdnadshavare information och anvisningar per telefon från smittspårningen. Smittspåraren tar kontakt med vårdnadshavaren och i detta samtal fastställs som en del av spårningsarbetet om smittspridning eventuellt har skett inom småbarnspedagogikens verksamhet. 

Smittspårningen får kontaktuppgifterna till eventuellt exponerade barn av småbarnspedagogikens enhetschef. Smittspåraren ber om informationen direkt av enhetschefen. Vårdnadshavarna är fortfarande inte skyldiga att anmäla covid-19-fall till småbarnspedagogikens enhet, utan denna anmälan görs av myndigheterna. Familjerna kan, liksom tidigare, naturligtvis på eget initiativ meddela småbarnspedagogiken om eventuella infektioner.

Om ett coronavirusfall uppdagas i en grupp får de övriga barnen komma till enheten, frånsett sådana fall där vårdnadshavaren har blivit kontaktad av smittspårningen. Den egna gruppen informeras med ett allmänt Wilmameddelande i fall av liten risk för smittspridning.

Exponeringarna avgörs från fall till fall av smittskyddsmyndigheterna i samband med smittspårningen.