Spetsprojekt: Smart and Wise Turku

Ytterligare information om spetsprojektet Smart and Wise Turku:

Smart and Wise Turku är stadens spetsprojekt som kombinerar det strategiska målet för regional kolneutralitet år 2029 och Smart City-konceptet. Med hjälp av resultaten främjas stadsbornas välfärd och förbättras stadens konkurrenskraft samt effektiviteten för den egna verksamheten.

En central möjliggörare för detta är digitalisering och data som åstadkommer från den. Digitaliseringen möjliggör produktion av tjänster som är oberoende av tid och plats samt förbättring av effektiviteten av stadens egen verksamhet (Smart City).

Genom att skapa förutsättningar för invånare och företag att utnyttja data, möjliggör staden en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar tillväxt som stödjer välfärden (Wise City).

Stadens strategiska mål är att gå mot en kolneutral stadsregion år 2029 med klimat- och miljöpolitiska åtgärder. Det blir lättare att uppnå detta mål med nya verksamhetsmodeller som skapats genom projektet Smart and Wise Turku.