Koldioxidsnål mobilitet i trafikknutpunkter

 

Med stöd av Åbo stad och Åbo yrkeshögskola genomför samarbetsföretag och intressentgrupper nya bil- och cykelparkeringsförsök i centrumområdet inom projektet för koldioxidsnål rörlighet i trafikknutpunkter. Syftet med försöken är att minska onödig körning när man letar efter en parkeringsplats, främja säker cykelparkering och samtidigt utveckla nya tjänster för koldioxidsnål mobilitet som skulle bli i permanent användning. Bakom skisseringen av försöken ligger en utredning om parkeringssituationen i Åbo som genomförts i samarbete med intressentgrupper.

Försöket med de nya tjänsterna genomförs huvudsakligen under juni–september 2021 som en del av spetsprojektet Smart and Wise Turku.
 

Tjänster som testas

vahili-logobanneri2.jpg

Smidig gatuparkering 1 (Brighthouse Intelligence Oy)

SmartBox-lösningen som utvecklats av Brighthouse använder ett smart och datasäkert flerkamerasystem som baserar sig på maskinseendeteknik och med vilket man skapar lägesinformation om cirka 40 parkeringsplatser. Syftet med sommarens försök är att uppmuntra bilister att parkera i närheten av Domkyrkan vilket skulle minska trafiken i stadskärnan. BrightPark-appen informerar dig automatiskt om parkeringssituationen när du närmar dig området och minskar samtidigt onödig körning.
Titta på video

Smidig gatuparkering 2 (Wapice Ab)

Utgångspunkten för försöksprojektet som genomförs under maj–september 2021 är Åbo stads identifierade behov av att förbättra bilisternas parkeringsupplevelse, särskilt på de gatuparkeringsplatser som staden upprätthåller. Försöksprojektets kartapplikation rapporterar antalet lediga gatuparkeringsplatser i försöksområdet och grundar sig på den senaste AI-baserade maskinseendetekniken som integreras i Wapices IoT-TICKET-dataplattform.

Parkeringsplats för samåkningsbilar (CoReorient Oy)

Samåkning sparar pengar och minskar trafikstockningar och utsläpp. CoReorient kombinerar samåkning med annan delning i grannskapet och integrerar den i eParkly-plattformen så att den som erbjuder samåkning även kan parkera sin bil i destinationen enkelt och antingen avgiftsfritt eller billigare än vanligt. Samåkningstjänsten fungerar med webbläsare, och när en passagerare kvitterar en skjuts kan man söka efter en lämplig parkeringsplats i eParkly-tjänsten. Försöket inleds efter sommarloven när man efter corona återvänder från distansarbete till arbetsplatser och det dessutom är säkrare att samåka.

Lägesbild över trafiken i centrum (Gispo Oy)

Under de senaste åren har Åbo stad förtjänstfullt samlat in olika informationskällor och byggt informationsmaterial som beskriver parkeringens och mobilitetens dynamik i centrumområdet. Befintliga processer inom interaktion och informationsledning löser dock inte ensamma stadsutvecklingens utmaningar, utan det behövs informativa och lättillgängliga informationsledningsprodukter för att möjliggöra konstruktiva diskussioner. I försöksprojektet 1) producerar man informativa och lättillgängliga datavisualiseringar av parkeringssituationen och trafiksituationen i centrum, 2) ordnar en workshop bland beaktansvärda identifierade aktörer om parkeringssituationen och trafiksituationen i centrum, och 3) producerar en projektrapport om parkeringssituationen som grundar sig på datavisualiseringarna och substansexperters utbyte. Försöksprojektet pågår från maj till september (2021). 

Reservering av gatuparkeringsplats (Kradient Intelligence (MarshallAI))

MarshallAI genomför ett försöksprojekt på adressen Auragatan 2 med två allmänna avgiftsbelagda parkeringsrutor. Du kan se dessas status i realtid på webbplatsen, där du också kan boka en ledig parkeringsruta för dig själv för 15 minuter när du anländer. Försöket inleds i början av juni och användningen av platserna styrs av en skärm som ändras enligt situationen och en kamera i samband med skärmen. Kameran sparar inte personuppgifter men informerar parkeringsövervakningen automatiskt om bilen är felparkerad. När försöket börjar finns bokningssystemet på adressen https://parkki.marshallai.com.
Titta på video.

Samhyrning av parkeringsplatser (Shareway Oy)

Shareway-appen möjliggör samhyrning av privata parkeringsplatser. Med hjälp av appen kan privatpersoner, husbolag och företag hyra ut sin egen parkeringsplats när de själv inte använder den. Bilister kan se lediga parkeringsplatser direkt från appen i realtid. Syftet med försöket är att främja ett resursklokare tillvägagångssätt genom att utnyttja befintliga parkeringsplatser för parkering. En resursklok verksamhetsmodell främjar både stadsbornas och stadens trivsamhet i form av mångsidigare och effektivare parkering. Shareway öppnar i hela Åbo i början av juni 2021.  

De som äger parkeringsplatser bestämmer själv när de vill hyra ut sina platser och förtjänar 60 procent av varje genomförd hyrning. Försöket uppmuntrar alla parkeringsplatsägare att ladda ner appen och göra sin egen parkeringsplats tillgänglig för hyrning, till exempel under en arbetsdag eller ett veckoslut vid stugan! Användningen av appen är avgiftsfri för den som äger parkeringsplatsen. 

Under försöket kan bilister parkera på någon annans lediga parkeringsplats för 1 € per timme. Appen erbjuder också daglig och veckovis parkering för 10 €/dag och 20 €/vecka.  Det är avgiftsfritt att ladda ner appen, och bilisten betalar endast för den tid som hen använder parkeringsplatsen. Bilister kan se de lämpligaste parkeringsplatserna i realtid i appen. 

Shareway-appen kan laddas ner från Google Play-butiken och App Store. Läs mer om tjänsten: www.shareway.fi
Titta på video.

Vägledning för parkering under evenemang (Enterlot Oy)

Det är varken meningsfullt eller kostnadseffektivt att bygga ett system för mekanisk observation av tillgängligheten av bilplatser för parkering för stora engångsevenemang utomhus.  Detta gäller särskilt om flera avlägset belägna parkeringsplatser upprättas för evenemanget. Detta gäller särskilt också för tillfälliga parkeringsobjekt utan färdiga parkeringsrutor där ibruktagandet kanske aldrig är garanterat.

För ett sådant behov har Enterlot utvecklat en enkel webbapplikation, pre-parking.info. Parkeringsområdets övervakare (det är absolut nödvändigt att ha en) informerar med avtalade mellanrum via staff-vyn i webbapplikationen i fråga om tillgängligheten av bilplatser i objektet, och dessa syns omedelbart i användargränssnittet som är öppet för alla som besöker evenemanget i fråga.

Försökets mål är att minska onödig körning nära platsen och i Åbo stadskärna i allmänhet för den publik som anländer till evenemangen. Samtidigt lugnar servicen bilister som stressar på grund av osäkerheten förknippad med att hitta en bilplats, vilket också bidrar till att förbättra trafiksäkerheten. Tjänsten piloteras i evenemangen The Tall Ships Races (5–8.7.2021) och Slipknots spelning den 7 augusti 2021. Båda evenemangen är beroende av pandemisituationen. Fjärrparkering ordnas sannolikt på Åbo mässhalls och Åbohallens parkeringsområden och eventuellt på området mellan Pansiovägen/Stockholmsgatan och Runsalavägen.

Vägleds till parkeringsrutan (YSP Oy)

I försöket för vägledning till parkeringsrutor har YSP Oy utvecklat etsiparkki.fi-tjänsten. Etsiparkki.fi är en webb- och mobiltjänst som samlar in och distribuerar information om lediga parkeringsplatser för besökare i centrum. Med etsiparkki.fi-tjänsten kan besökare se redan i förväg var det finns lediga parkeringsplatser nära ärendestället och få körinstruktioner. Etsiparkki.fi sparar tid och stress för besökare i centrum och minskar utsläpp och kostnader till följd av extra sökning efter parkeringsplatser.  

Etsiparkki.fi erbjuder staden en möjlighet att betjäna besökare bättre och därmed förbättra besökarupplevelsen och centrumets attraktionskraft som ett område där man kan hantera sina ärenden. Tjänsten erbjuder också företag i centrumområdet en möjlighet att annonsera sina egna parkeringsplatser och därmed öka ärendehantering. Även annan riktad reklam och information är möjlig i tjänsten.  

Försöket genomförs vid en tidpunkt som specificeras senare, när information om parkeringsplatser och parkering tillhandahålls från Åbo stad, andra försök och de som erbjuder parkeringsplatser. Försökets mål är att få respons från användarna om tjänsten och dess fördelar med tanke på fortsatt utveckling och tillämpning.

eParkly-projektet

eParkly är ett projekt som startades 2020 av institutionen för datateknik vid Aalto-universitetet. Syftet är att bygga en plattform som är öppen för alla aktörer inom branschen. Plattformen fungerar som en distributionsväg för parkeringsaktörer och en av dess mest centrala funktioner är en marknadsplats som möjliggör dynamisk prissättning. Kunden (bilisten) får information via sin mobila enhet om vad parkeringen på en vald plats kostar, var det finns plats och hur man kör dit. 

Tills vidare är detta ett projekt som pågår till slutet av januari 2022. Efter detta är avsikten att grunda ett bolag som fortsätta eParkly-verksamheten. 

Vi samarbetar gärna med andra deltagare i Åboförsöket, vi konkurrerar inte med någon utan vi försöker för vår del öka synligheten av branschens aktörer på marknadsplatsen.  

Vad gäller dynamisk prissättning letar vi för närvarande efter den bäst fungerande lösningen för Åboförsöket.

Säker cykelparkering med tilläggstjänster (Punta Oy)

Punta Oy:s parkeringstjänst i Kuppis vetenskapspark möjliggör säker cykelparkering. 24/7-parkeringen sker i en container som kan öppnas med till exempel din mobil som nyckel. Utöver säker parkering finns det extra tjänster: ett förvaringsfack för dina saker, möjlighet att ladda elcykelbatteri och ett servicekit så att du kan underhålla din cykel. Tjänsten är förmånlig (5–7 €/månad eller 1–2 €/dag). Försöket genomförs av Punta Oy från maj till oktober 2021. 

Om förväntningarna och målen uppfylls är det enkelt att utöka tjänsten så att den betjänar cykelparkeringen i hela stadsmiljön. Till sina egenskaper är tjänsten sådan att den även i fortsättningen kan fungera självständigt 24/7 utan personresurser, vilket möjliggör snabb och effektiv skalbarhet. Samtidigt kan tjänsten utvidgas även till husbolag, parkeringshallar och direkt utomhusbruk, beroende på infrastrukturen och dess behov. Lösningen är mobil och enkel att flytta, vilket betyder att tjänsten utgående från ständigt insamlad data kan föras dit tjänsten behövs mest. En stor fördel är att molntjänstlösningen erbjuder möjligheten att ändra tjänsten enligt varje aktuellt behov, vilket leder till att lösningens livscykel utvecklas med tjänsten och erbjuder alltid en tjänst som svarar på det aktuella behovet.

Servicen hittas här punta.bikegarage.fi
Titta på video.

Ge respons på försöken!

 

forsok_med_bil-_och_cykel-parkering_i_abo.png

Tidigare evenemang

Du kan bekanta dig närmare med projektet med hjälp av bifogade inspelningar. Parkeringsförsök under 2020 och 2021 kan följas via denna webbplats och sociala medier.

Auto- ja pyöräpysäköintikokeilujen esittelytilaisuus 27.05.2021

Tillställning för marknadsdialoger 19.11.2020

Nya lösningar för bil- och cykelparkering i trafikknutpunkter-pitchtillställning 10.6.2020

Workshop om bilparkeringens servicebehov i Åbo centrum 29.5.2020

Webbinarium om nya tjänster för bil- och cykelparkering i samarbete 21.4.2020

     

    Mer information om projektet: juha.pulmuranta@turku.fi

     

    Genomför 6aika-stadsstrategin

    Åbo stad och Åbo yrkeshögskola deltar i genomförandet av projektet för koldioxidsnål rörlighet i trafikknutpunkter, vars syfte är att forska, utveckla och testa möjligheten att göra mobilitet mer koldioxidsnål. Projektet för koldioxidsnål rörlighet i trafikknutpunkter är en del av spetsprojektet Smart and Wise Turku och genomför 6Aika-stadsstrategin. Utöver Åbo stad och Åbo yrkeshögskola deltar Esbo stad, Business Tampere och Uleåborgs stad i projektet. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nylands förbund.

    6Aika: Koldioxidsnål mobilitet i trafikknutpunkter