Dag- och arvbetsverksamhet

Dagverksamhet ordnas för handikappade, äldre, minnessjuka, missbrukare och bostadslösa.

Syftet med dagverksamheten för handikappade är att ordna meningsfullt arbete och verksamhet för personer med utvecklingsstörning och således främja deras förmåga att klara sig självständigt. Man kan ansöka om en plats vid verksamhets- och dagcentret via Paletti. Vuxna och unga handikappade kan besöka verksamhetscentret 2–5 vardagar i veckan.

Servicecentren Rosenkvarteret och Lehmusvalkama erbjuder hobby- och rekreationsverksamhet för äldre.

Pääskynpesäs dagverksamhet erbjuder aktiv verksamhet för minnessjuka och ger deras anhöriga avlastning från vårdarbetet. Ett till två besök per vecka stöder funktionsförmågan och ger variation i vardagen samt erbjuder trevlig gemenskap.

Sirkkala dagcenter är en öppenvårdsenhet med låg tröskel för bostadslösa och missbrukare. Dagcentret erbjuder stödtjänster i vardagen.

Vuxna och unga besöker verksamhetscentret 2–5 vardagar i veckan. Dagens innehåll fastställs individuellt. Man strävar efter att hitta lämplig verksamhet som stöder den egna kompetensen för var och en, till exempel olika arbetsrelaterade uppgifter, stimulerande verksamhet och utomhusvistelser. Vid verksamhetscentren tillverkas under handledning olika produkter, till exempel vävnads- och textilarbeten.

Lokaliteter

Lokaliteter

Dagcenter Kirjo

Tailored rehabilitation, guidance and daytime activities for adults with severe disabilities.

Telefon:

Telefon, 050 405 2685
Telefon, chef 040 628 2051

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku, Welfare Services

Öppettider

Öppettidet
mån - fre 07:30 - 16:00

Oriketo verksamhetscenter

Work and daytime activities for persons with intellectual disabilities

Telefon:

Telefon 040 679 8168

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku, Welfare Services

Öppettider

Öppettidet
mån - tors 08:00 - 16:00
fre 08:00 - 14:00

Pormestari verksamhetscenter

Work and daytime activities for persons with intellectual disabilities.

Telefon:

Telefon 040 186 6191

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku, Welfare Services

Öppettider

Öppettidet
mån - fre 08:00 - 16:00

Toivola verksamhetscentral

Work and daytime activities for young people and adults with intellectual disabilities

Telefon:

Telefon 02 262 5533

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku, Welfare Services

Öppettider

Öppettidet
mån - fre 07:00 - 17:00

Verksamhetscentret Katarina

Work and daytime activities for persons with intellectual disabilities.

Telefon:

Telefon 044 907 2167

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku, Welfare Services

Öppettider

Öppettider
mån - fre 08:00 - 16:00

Pris