Cancerscreeningar

Hälsovårdscentralen ordnar gruppundersökningar enligt det riksomfattande screeningprogrammet. 

Målgruppen får en personlig inbjudan att delta i den screeningundersökningen. Mer information: SYNLAB.

Obs: En del av de screeningundersökningar som planerats för år 2020 kommer att utföras först år 2021. Tidtabellen har fördröjts, då en del av kunderna annullerade sina mottagningstider under våren 2020 på grund av det allmänna coronaläget.

Screening för livmoderhalscancer

I Åbo kallas kvinnor i åldern 30, 35, 40, 45, 50, 55 och 60 år till screening som förebygger cancer i livmoderhalsen.

Screening för bröstcancer

Kvinnor i åldern 50-68 år kallas med två års mellanrum till screening för bröstcancer.