Hälsostationernas tidsbeställning

Vårdbehovet bedöms av en skötare, då du ringer till din hälsostation. I brådskande fall får du vård samma dag. I icke-brådskande fall kan du också beställa en mottagningstid till skötare eller läkare via eHälsoservice-betjäningsportalen.

Hälsostationerna använder telefonsystemet, som svarar i telefon vardagar kl. 8-14.00. Avvikande öppettider ser du vid hälsostationernas kontaktuppgifter. Då du ringer tidsbeställningen, får du först lyssna till ett meddelande. Lyssna noga på anvisningarna i meddelandet och följ dem:

  • Du kan välja att bli uppringd av oss.
  • Du kan välja att stanna kvar på linjen och vänta tills ditt samtal besvaras.

Hälsostationerna i Åbo har tagit i bruk ett gemensamt telefonnummer för tidsbeställning (02) 266 1130. När du ringer till tidsbokningstelefonen bedömer en skötare din situation och ditt behov av vård. Lyssna noggrant på de anvisningar du får i tidsbokningstelefonen. Du kan antingen be att man ska ringa upp dig och skötaren ringer upp dig eller så kan du stanna på linjen om kösituationen tillåter.

Annullering bör göras i tid

Du kan annullera en reserverad tid med hjälp av telefonsystemet under alla tider på dygnet. Om du har beställt en tid via eHälsoservice-betjäningsportalen, kan du också avboka tiden via servicen. Annullering av mottagningstid bör göras i tid, senast kl. 24 föregående natt. En avgift  uppbärs för en läkartid som inte annullerats eller som annullerats för sent.