Hälsotjänster vid Utlänningsbyrån

Kontaktuppgifter

Flyktingar och asylsökande som fått ett positivt uppehållstillstånd får under det första skedet i tre års tid hälsotjänster vid Utlänningsbyrån. De ingermanländska återflyttarna och makor/makar till invandrare får information om hälsotjänsterna och blir hälsoundersökta av en hälsovårdare. Därefter kan de anlita hälsostationen i sitt bostadsområde.

På Utlänningsbyråns hälsostation arbetar en läkare, fyra hälsovårdare, en närvårdare och en psykolog.

Till det första besöket får de nya invånarna kallelse av hälsovårdaren. I fortsättningen beställs tid till läkare och hälsovårdare genom att besöka byrån från måndag till fredag kl. 8.15 - 11.30 eller via telefonväxelns nummer (02) 330 000 under öppettiderna. I samband med tidsbeställningen ska ett eventuellt behov av tolk nämnas.

Utlänningsbyråns hälsostation är öppet från måndag till torsdag kl. 8.15 - 15.00 och på fredagar kl. 8.15 - 14.00. En skötare bedömer vårdbehovet och hänvisar patienten till rätt vårdenhet.

De jourpatienter som behöver brådskande vård sköts på Utlänningsbyrån under öppettiderna. Under andra tider sköts jourpatienterna vid den gemensamma jourmottagningen i Åucs T-sjukhus, adress Keramikfabriksgatan 1, Åbo, tfn 02 313 88 00.