Övervakning av smittsamma sjukdomar

Enheten ger information och råd om smittsamma sjukdomar. Verksamheten baserar sig på lagen om smittsamma sjukdomar och är absolut konfidentiell.

Du kan besöka Övervakningen av smittsamma sjukdomar på sjukhusområdet på Tallbacken eller ringa till den ansvariga skötaren utan tidsbeställning under öppettiderna. Ta kontakt med oss till exempel i följande situationer:

Undersökningar hos anställda i riskarbete

Med riskarbete avses arbetsuppgifter där risken för att salmonella sprids är stor. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar och förordningen om smittsamma sjukdomar ska arbetsgivaren av sina anställda kräva en tillförlitlig utredning som visar att personen inte lider av salmonellos.

I början av en arbetspraktikperiod eller ett anställningsförhållande som varar över en månad utreds ditt hälsotillstånd genom en intervju som utförs av en skötare. Om du vid den tidpunkten lider eller har under den föregående månaden lidit av en diarrésjukdom med feber ska du lämna ett avföringsprov för undersökning.

Företagshälsovården utför salmonellautredningar hos anställda i riskarbete och studerandehälsovården hos studerande. I övriga fall (t.ex. när det handlar om arbetspraktik på en riskarbetsplats som ordnats av arbets- och näringsbyrån eller i samband med läroavtalsutbildning) görs utredningen av enheten för övervakning av smittsamma sjukdomar.

Hepatit och HIV

Ta kontakt med oss, om du misstänker smitta. Om man vill, kan man vara anonym vid HIV-testning.

Matförgiftningar

Alla matförgiftningar ska anmälas till antingen övervakningen av smittsamma sjukdomar eller hälsoinspektören. 

Tuberkulos

Screening, hänvisning till undersökning och rådgivning för personer som varit i närkontakt med en insjuknad person.