Vaccinationsrådgivning för resenärer

Ytterligare information (på finska)

Det är skäl att ett halvt år före den planerade utlandsresan kontrollera att vaccinationerna är i kraft.

Vaccination mot stelkramp och difteri (dT) rekommenderas för alla och den bör förstärkas med 20 års intervall. Vaccination mot hepatit A rekommenderas också i de flesta länder. Du hittar mer information om resenärernas vaccinationer och andra hälsoanvisningar via länkarna Ytterligare information (på finska).

I Åbo stads patientdatasystem visas alla vaccinationer som har getts på hälsostationer, rådgivningar och inom skolhälsovården i Åbo. Om du har fått vaccinationer någon annanstans (t.ex. inom den privata hälsovården, på en annan ort eller inom företagshälsovården), ska du, om det är möjligt, kontrollera detta innan du kontaktar oss.

Du kan uträtta dina ärenden per telefon eller elektroniskt vid vaccinationsrådgivningen för resenärer. Där utreds vilka vaccinationer och eventuellt vilken medicin mot malaria man behöver för resan. Man tar kontakt med dig endera elektroniskt eller per telefon efter att du kontaktat oss elektroniskt. Hälsovårdare och läkare bedömer ditt behov av vaccinationer och eventuell medicin mot malaria och du får därefter recept utskrivet.

Medicin och vaccin köps själv på apoteket. Boka tid för vaccination till en sjukskötare vid den egna hälsostationen, företagshälsovården eller annan hälsovårdsmottagning och ta med vaccinet till skötarens mottagning. Förvara vaccinet hemma alltid enligt de anvisningar du fått på apoteket.

Vuxna får de grundvaccinationer de behöver samt receptbelagda vaccinationer för resenärer på sjukskötarens mottagning vid den egna hälsostationen. Boka tid för vaccinationen. Barn och unga vaccineras på hälsovårdarens mottagning vid barnrådgivningar, skolor och inom studerandehälsovården.