Assistenttjänster

Tilläggsinformation

 

Assistentservice är avsedd för gravt handikappade personer som behöver hjälp med det dagliga aktiviteterna. Hjälpen kan ordnas på olika sätt.

Ansökan om personlig assistans för en gravt handikappad person riktas till handikappservicen. Tilläggsinformation fås av handikappservicens socialarbetare eller på sidan Personlig assistans.

Följeslagarkort och frivilligverksamhet

Idrottcentralen kan bevilja ett följeslagarkort till en handikappad eller långvarigt sjuk person, om den nedsatta funktionsförmågan gör det svårt att klara sig självständigt på idrottsplatser och kulturställen. Anvisningar för ansökan finns nedan.

Följeslagar- och assistentservice ordnas också som frivilligverksamhet, bland annat via Assistentcentret och Poiju.

Övrig service i hemmet är hemtjänsten och stöd för närståendevård.