Rapportering av farliga situationer

Tilläggsinformation

  • Vårt mål är en säker och effektiv vård i enlighet med patientsäkerhetsplanen. Vi främjar patientsäkerheten i samarbete med patienten och de anhöriga.

Via HaiPro-systemet kan patienten eller den anhöriga själv anmäla en farlig situation han eller hon varit med om. I anmälningen kan händelsen beskrivas fritt och utvecklingsförslag kan dessutom ges.

Vi styr responsen till den enhet som händelsen rör.

I samband med anmälningen kan du meddela en e-postadress som vi kan använda om vi behöver mer information om händelsen av patienten eller den anhöriga. De patienter eller anhöriga som meddelat sin e-postadress får ett svar till sin e-post efter att ärendet behandlats.

Patientens respons används för att utveckla enheternas och hela organisationens verksamhet.

Klient- och patientrespons om vård eller bemötande kan ges via responstjänsten På Plats eller genom att fylla i en blankett för ändamålet vid någon av avdelningarna.