Klientavgifter

Besöksadress: 
Yliopistonkatu 30
20100 Turku

Telefon:

Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Avgiftstaket kl. 9-13 på vardagar 040 486 9531
Avdelningar i Åbo stadssjukhuset, fakturering kl. 9-13 på vardagar 040 486 9531
Boendeservice, hemvård och hemsjukvård fakturering 040 652 9973
Långvarig institutionsvård och kortvarigt effektiverad serviceboende, fakturering kl 9-13 på vardagar 040 486 9491
Inkomstutredningarna kl 9-13 på vardagar 040 486 9491
Kommunfakturering 040 652 9415
E-post: 
maksutoimisto.hyto@turku.fi

Klientavgifter inom social- och hälsovården uppbärs bl.a. för hälsovård, sjukvård, anstaltsvård, serviceboende, hemvård, munhälsovård och dagverksamhet.

Klientavgifterna baserar sig på lagstiftning.

Avgifterna fr.o.m. 1.1.2018 
Vård/behandlingAvgift €
Bötesavgiften för service som inte använts eller annullerats50,80
Dagkirurgi (endast på öronpolikliniken)135,10
Dag- och nattvård22,50
Fysioterapi11,40
Hälsovårdscentralavgift för de 3 första besöken per år20,60
Tillfällig vård som ingår i den öppna vården (inräknas inte i avgiftstaket)22,00
Kortvarig institutionsvård, övrig institutionsvård48,90
Kortvarig institutionsvård som uppbärs efter att avgiftstaket uppnåtts22,50
Läkarintyg, avgiften högst50,80
Läkarintyg för körkortet61,00
Rehabiliteringsvård16,90
Serievård11,40
Tillfällig hemsjukvård (läkarbesök)18,90
Tillfällig hemsjukvård (besök av en annan vårdpersonal)12,00