Klientavgifter

Besöksadress: 
Yliopistonkatu 30
20100 Turku

Telefon:

Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Avgiftstaket kl. 9-13 på vardagar 040 486 9531
Avdelningar i Åbo stadssjukhuset, fakturering kl. 9-13 på vardagar 040 486 9531
Boendeservice, hemvård och hemsjukvård fakturering 040 486 9491
Långvarig institutionsvård och kortvarigt effektiverad serviceboende, fakturering kl 9-13 på vardagar 040 486 9491
Inkomstutredningarna kl 9-13 på vardagar 040 486 9491
E-post: 
maksutoimisto.hyto@turku.fi

Klientavgifter inom social- och hälsovården uppbärs bl.a. för hälsovård, sjukvård, anstaltsvård, serviceboende, hemvård, munhälsovård och dagverksamhet.

Klientavgifterna baserar sig på lagstiftning.