Servicekvalitet och respons

Kundrespons inom servicehelheten för välfärd

Kund- och invånarinriktad verksamhet är en av principerna i Åbo stads strategi. Detta kan skönjas inom servicehelheten för välfärd som respekt för kunden, genom att identifiera kundförhållandena, snabba reaktioner, flexibilitet och genom att aktivt utveckla verksamhetsmiljön.

Man kan ge direkt respons på servicen inom Åbo stads servicehelheten för välfärd genom responstjänsten på stadens webb. Respons kan också ges på kundresponsblanketter som finns på välfärdssektorns verksamhetsställen. All respons registreras i den elektroniska responstjänsten.

Responstjänsten kan användas på finska, svenska och engelska.

Responstjänsten tar emot tack, klander och nya förslag till förfaringssätt i alla välfärdssektorn serviceformer. Responsen besvaras alltid enligt kundens önskemål endera via e-mail eller per telefon.

Av datasäkerhetsskäl ska man inte anteckna ömtålig information som personbeteckningar och kontonummer i responsen. Respons som inkommit om välfärds service publiceras inte.

Man kan inte sköta följande ärenden via responstjänsten:

  • annullera en mottagningstid hos läkare, skötare eller socialarbetare
  • ge respons på servicen i laboratoriet, röntgen, den regionala samjouren och akutvården. Denna respons bör ges via responstjänsten inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

I ärenden som gäller fakturor och avgifter ombeds kunderna kontakta den telefonnummer eller kontaktperson som omnämns på fakturan.

Nyckelord: