Servicekvalitet och respons

Tilläggsuppgifter

Kundrespons inom servicehelheten för välfärd

Respons på social- och hälsovårdstjänster samt räddningstjänster ska ges på adressen www.varha.fi/respons fr.o.m. den 1.1.2023

Responstjänsten kan användas på finska, svenska och engelska.

Responstjänsten tar emot tack, klander och nya förslag till förfaringssätt i alla Varhas serviceformer. Responsen besvaras alltid enligt kundens önskemål endera via e-mail eller per telefon.

Av datasäkerhetsskäl ska man inte anteckna ömtålig information som personbeteckningar och kontonummer i responsen.

Man kan inte sköta följande ärenden via responstjänsten annullera en mottagningstid hos läkare, skötare eller socialarbetare.

Nyckelord: