Utfallet av vårdgarantin inom specialsjukvården

Ytterligare information (på finska)

Mål: Enligt vårdgarantin ska vårdbehovet inom specialsjukvården bedömas inom tre veckor efter att remissen inkommit och den vård som konstaterats nödvändig ska för personer under 18 år inledas inom tre månader och för vuxna inom sex månader efter att vårdbehovet bedömts.

Inom specialsjukvården har gränserna för vårdgarantin uppfyllts. Tabellen visar tiden mellan remissankomst och handläggning, mellan remisshandläggning och det första besöket för undersökning och mellan vårdbeslut och inledandet av vården inom de olika specialområdena 30.4.2015.