Arbete och utkomst

Arbete och utkomst består av tjänster för arbetslösa Åbobor. Avsikten med tjänsterna är att hjälpa människor att sysselsätta sig och garantera dem en minimiinkomst.

Servicen innefattar rådgivning och handledning i sysselsättningsfrågor och rehabiliterande arbetsverksamhet. Skuldrådgivarna hjälper privathushåll och företagare vid olika problem som hänför sig till skuldsättning.

Tilläggsuppgifter

Nyckelord: