Familjevård

Familjevård innebär att ett barns vårdnad och fostran är dygnet runt ordnad utom barnets hem.

Barnet eller den unga placeras i en privat familj, s.k. fosterfamilj, som välfärdssektorn skaffat och godkänt. Fosterfamiljerna där barnen placeras är vanliga familjer och föräldrarna kan arbeta utanför hemmet.

Familjevårdaren ger i sitt eget hem familjevård åt ett barn som barnskyddet omhändertagit. Familjevårdaren kallas ofta fosterförälder.

Behovet av utplacering i familjevård kan vara kort- eller långvarigt beroende av barnets och barnets familjs situation.