Ställföreträdande föräldraskap och långvarig familjevård

Om förhållandena i ett barns hem eller barnets eget beteende allvarligt hotar att riskera barnets hälsa och utveckling, kan barnet omhändertas och placeras utanför hemmet. Barnet bor i en ställföreträdande familj tillsvidare och håller regelbundet kontakt med sina anhöriga under placeringen.

För ställföreträdande föräldrarna innebär det en utmaning att å ena sidan fästa sig vid barnet och engagera sig i barnet eventuellt ända tills barnet uppnått vuxen ålder och å andra sidan att vid behov vara redo att avstå från barnet, om barnet återvänder till sina föräldrar.

Vem kan bli ställföreträdande förälder?

Olika barn behöver olika familjer. Även ensamboende personer kan bli familjevårdare. En familjevårdare ska ha en stabil social situation samt krafter och tid att ta emot barnet och låta barnet bli en del av sin familj. Familjevårdaren ska engagera sig i barnet och stöda barnets tillväxt och utveckling. Familjevårdaren ska kunna arbeta med barnets anhöriga och de anställda inom barnskyddet samt andra eventuella samarbetspartner. Kandidaterna till familjevårdare ges förhandsträning i grupp.

Hurdant stöd får familjevårdaren?

När ett barn placeras i en familj, är socialarbetaren familjevårdarens främsta stöd och samarbetspartner. Familjevårdarna erbjuds arbetshandledning, kamratstödsgrupper och kompletteringsutbildning. Till familjevårdarna betalas ett vårdarvode och en ersättning för extra omkostnader. Familjevårdarnas rättigheter och skyldigheter bestäms i familjevårdarlagen.

Hur blir man familjevårdare?

Tilläggsinformation om familjevården ges per e-post: sote.perhehoito@turku.fi eller per telefon: 040 157 8326, 040 157 8321