Familjegrupper

Verksamheten i familjegrupperna har karaktären av förebyggande barnskyddsarbete. Deltagarna hänvisas till servicen av hälsovårdaren på mödra- eller barnrådgivningen eller socialarbetaren inom barnskyddet.

I familjegruppen lär sig deltagarna vardagliga färdigheter och man förebygger utmattning och ensamhet hos föräldrar. Gruppen erbjuder också familjerna stöd av andra i motsvarande situation. Arbetstagarna i gruppen ger handledning i frågor med anknytning till barnavård och barnuppfostran samt stöder föräldraskapet.

Familjegruppen samarbetar vid behov med olika yrkesgrupper som stöder familjen.
I Åbo finns familjegrupper i Perno, Laustis, Kråkkärret och Teräsrautela.
Öppna familjegrupper finns i Laustis och Perno.

Nyckelord: