Ändring av underhållbidraget

Underhållsbidragets belopp kan ändras, om förhållandena efter att underhållsbidraget fastställts väsentligt har förändrats och om en ändring av underhållsbidraget kan anses skäligt med beaktande av såväl barnets som den förälders förhållanden som betalar underhållsbidrag.

Ett tidigare fastställt underhållsbidrag kan ändras antingen genom ett nytt avtal mellan föräldrarna eller ett beslut som meddelats av domstol. Även om det tidigare underhållsbidraget hade avgjorts genom domstolens beslut, är det möjligt att ändra det genom ett avtal mellan föräldrarna hos barnatillsyningsmannen.

Ett verkställbart eller utsökbart beslut förutsätter alltid ett avtal som fastställts av barnatillsyningsmannen eller ett beslut av domstol. Ifall föräldrarna genom ett inbördes avtal ändrar det underhållsbidrag som fastställts av barnatillsyningsmannen eller av domstol, ska man låta fastställa det nya inbördes avtalet hos barnatillsyningsmannen. Ifall man inte går till väga på så sätt, förblir det ändrade avtalet verkställbart.

Ifall föräldrarna gör upp ett nytt avtal, ska det fastställas hos barnatillsyningsmannen, för det gamla avtalet eller domstolens beslut är dock alltjämt verkställbart.

 

Nyckelord: