Indexförhöjning

Underhållsbidraget är bundet till levnadskostnadsindex som justeras årligen. Indexförhöjningen är en lagenlig förhöjning, som den underhållsskyldiga föräldern i princip själv måste beakta då föräldern betalar underhållsbidrag. Anteckning om förhöjningen görs i det ursprungliga underhållsavtalet eller domstolsbeslutet.

Förhöjningen träder i kraft i början av kalenderåret.

Alla fastställda underhållsbidrag och underhållsstöd stiger med 0,77 procent fr.o.m. 1.1.2020. Fullt underhållsstöd är 167.01 euro i månaden per barn fr.o.m. 1.1.2020.

Anteckningar om indexförhöjningar på avtal och beslut fås av barnatillsyningsmannen i samservicekontoret Monitori, Skansgatan 10, köpcentrumet Skanssi, 2. vån, Itäparkki gaveln onsdagar kl. 13-15 (utom 22.1.2020 då  servicestället är stängt). Det fastställda underhållsavtalet eller domstolens beslut om underhållsbidrag bör medtas för att anteckningarna om förhöjningen ska kunna göras.

Tilläggsuppgifter om anteckningarna om förhöjningarna ges av barnatillsyningsmannen.

Nyckelord: