Vårdnad om barnet

Ifall barnets föräldrar är gifta med varandra, är de båda barnets vårdnadshavare. Ifall föräldrarna inte är gifta med varandra när barnet föds, är modern ensam barnets vårdnadshavare. Med vårdnad om barnet avses skötseln av barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren har rätt att besluta om barnets vårdnad, uppfostran, boningsort samt andra personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren har rätt att få information om barnet av olika myndigheter och vårdnadshavaren har hand om barnets ekonomiska angelägenheter.

Gemensam vårdnad

Principen för lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt är att barnets fördel uppfylls när föräldrarna tillsammans svarar för vårdnaden om barnet. Gemensam vårdnad förutsätter av föräldrarna tillräcklig förmåga att tillsammans besluta och diskutera frågor som berör barnet.

I gemensam vårdnad får båda vårdnadshavarna information som rör barnet och beslutar tillsammans bl.a. om barnets

  • namn
  • boningsort
  • barnets uppfostran
  • trossamfund
  • utbildning och
  • hälsovård.

Ensam vårdnad

Då endast den ena av föräldrarna är barnets vårdnadshavare, kan denne ensam fatta besluten som gäller barnet. Myndigheterna lämnar uppgifterna om barnet endast till vårdnadshavaren och med särskilt tillstånd, som denne lämnat, till den andra föräldern.

Nyckelord: