Familjevåld och våld i par- och närrelationer

Det lönar sig att söka hjälp mot familjevåld och våld i nära relationer innan situationen förvärras. Som våldsoffer är du inte ensam, och det som hände är inte ditt fel. Det finns hjälpande instanser också för dem som oroar sig över din egen våldsamhet.

Familjevåld och våld i nära relationer kan vara:

  • fysiskt (slag, skuffar, smällar, fasthållande)
  • mentalt (utskällning, hot, manipulering, isolering)
  • ekonomiskt
  • sexuellt

Våldet mellan makarna orsakar alltid mental skada hos barnet, även om det inte skulle vara på plats för att bevittna våldet. Våldet försämrar atmosfären i hemmet och påverkar föräldraskapet. Barnet klarar inte av att själv söka hjälp eller sätta ord på sina känslor, därför är det den vuxnas uppgift att söka hjälp för hela familjen när våld eller hot om våld uppstår.

Om du misstänker att familjevåld förekommer i din närmaste krets har du rätt att göra en barnskyddsanmälan. Anmälan kan göras anonymt.

I brådskande fall kan du kontakta socialjouren.

  • Under tjänstetid (mån–fre) tfn 02 262 6003
  • Utanför tjänstetid kontaktas nödcentralen tfn 112