Utgifter som täcks med grunddelen:

verifikat över dessa utgifter NÄRSLUTS INTE ANSÖKAN):

  • utgifter för kost och kläder
  • smärre hälso- och sjukvårdsutgifter
  • utgifter som beror på personlig hygien och hemmets hygien
  • användning av lokaltrafik
  • prenumeration på dagstidining
  • användning av telefon
  • hobby- och rekreationsverksamhet
  • andra motsvarande utgifter som hänför sig till det dagliga uppehället.

 

Nyckelord: