Elektronisk tidsbeställning

eHälsoservice

Den elektroniska tidsbeställningstjänsten eHälsoservice erbjuder alla Åbobor möjligheten att boka, avboka och flytta bokade tider.

Du kan boka högst tre tider samtidigt via tjänsten. En avgift uppbärs för oanvända tider som inte avbokats. Om du vill kan du beställa en påminnelse om mottagningstiden till din egen telefon.

Omaolo-tjänster

Åbo använder den nya digitala tjänsten Omaolo för social- och hälsovården. Med hjälp av Omaolo kan du enkelt bedöma vilken typ av vård du behöver. Genom Omaolo hänvisas du till lämpliga tjänster inom din kommun eller ditt sjukvårdsdistrikt.

Munhälsovårdens internetservice

Med internetbokningen kan du kontrollera tidpunkten för en reserverad tid. Du kan också avboka eller flytta en bokad tid Personer som har registrerat sitt telefonnummer i munhälsovårdens patientdatasystem kan använda tjänsten.

Avbokning och ombokning är inte i bruk hos alla tandläkare t ex inte hos specialisttandläkare (t ex ortodonter).

Tidsbeställning till laboratorium

Utkomststöd

Från 2017 är det FPA som beviljar grundläggande utkomststöd: www.kela.fi

Kommunen beviljar fortfarande kompletterande och förebyggande utkomststöd. För att kunna ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd bör beslut om grundläggande utkomststöd ha gjorts i FPA.

Ansökan om handikappservice

Ansökan om handikappservice ska göras på förhand, till exempel innan ändringsarbeten i bostaden påbörjas.

Mina Kanta-sidor

Mina Kanta-sidor är en webbtjänst för medborgarna som visar vilka uppgifter hälso- och sjukvården antecknat om en patient och hans eller hennes medicinering. Till tjänsten kommer man via Kanta-tjänsternas webbplats samt adressen omakanta.fi. För att använda tjänsten krävs finländsk personbeteckning och identifieringsverktyg. De är nätbankskoder, mobilkoder och elektroniskt ID-kort.

Coronavirusvaccinationerna i Åbo

En anmälningssida för alla Åboborsom önskar få coronavaccinet.

Be om hjälp-knappen

Nyckelord: