Patient- och remissförfrågningar

Patientuppgifter får ges till nära anhöriga och till andra, om patienten gett sitt samtycke till att uppgifter utlämnas.

Patientförfrågningar om anhöriga som är i sjukhusvård besvaras vid stadssjukhusets informationsdisk vardagar kl. 8.15–16.00 på numret 02 266 2421.

Upplysningar fås också vid informationsdisken i stadssjukhusets nedre ingångshall. Informationsdisken är öppen vardagar kl. 8.15–16.00. Under övriga tider besvaras patientförfrågningar på numret 02 266 2022 (stadssjukhuset, avd. 22).

Patientförfrågningar vid psykiatriska sjukhuset besvaras av respektive avdelning.

Förfrågningar gällande jourpatienter besvaras på telefonnumret 02 313 8930 (sjukvårdsdistriktet, samjouren).

Förfrågningar om remissers framskridande kan göras direkt per telefon vid specialsjukvårdens enheter, exempelvis vid poliklinikerna.
 

Nyckelord: