Tidsbeställning per telefon

Hälsostationer

Tidsbeställning per telefon vardagar: mån kl. 7.30-15.30, ti-fre kl. 8.00–15.30.

 • Svenskspråkig mottagning, 02 266 2738
 • Hälsostationen Centrum, 02 266 1130
 • Kyrkovägens hälsostation, 02 266 1341
 • S:t Marie hälsostation, 02 266 0022
 • Mullivägens närserviceenhet, 02 266 1650
 • Tallbackens hälsostation:
  • verksamhetsenhet 1, 02 266 2700
  • verksamhetsenhet 2, 02 266 2615
 • Pansio hälsostation, 02 266 1031
 • Runosbackens hälsostation, 02 266 0159
 • Kråkkärrets hälsostation, 02 266 1100

Arbetshälsovård

Tidsbeställning till arbetshälsovårdens läkare och skötare sker vardagar kl. 7.45–15.45 på numret 02 267 9000.

Barnatillsyningsman

Tidsbeställning till en barnatillsyningsman vid välfärdssektorns familjerättsenhet sker vardagar kl. 9.00–10.00 på numret 02 262 5833.

Barnrådgivningsbyrån

Tidsbeställning till hälsovårdare på barnrådgivningsbyrån sker mån-to kl. 8-15 och fre kl. 8-13.30 på numret 02 266 2223. Hälsovårdarna erbjuder även rådgivning i frågor gällande ditt barn.

Distribution av förbrukningsartiklar

Boka tid vid distributionen av förbrukningsartiklar om du är en ny kund, om det uppstår problem i användningen av förbrukningsartiklar eller om du behöver anvisningar. Tidsbeställning vid skötarnas mottagning sker måndagar och tisdagar kl. 9.00–12.00, onsdagar och torsdagar kl. 12.00–14.00 samt fredagar kl. 12.00–13.00 på numret 02 266 1527.

Handikappservice

Socialarbetarna på handikappservicebyrån har telefontid vardagar kl. 9.00–10.00. Tidsbeställningar tas även emot under samma tid. Socialarbetarnas arbetsfält är uppdelade enligt klienternas postdistrikt:

Laboratorium

Laboratorie- och röntgentjänsterna i Åbo stad produceras av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Tidsbeställning till laboratorieundersökningar per telefon vardagar kl. 7.00–14.30 på numret 02 313 6321.

Missbrukartjänster

Klientrådgivning och förmånshandläggning fås vardagar kl. 8.30–15.00 på numret 02 262 5001.

Mun- och tandvård

Tidsbeställning till munhälsovården sker vardagar kl. 8.00–15.30 på numret 02 266 0644.

Mödrarådgivning

Tidsbeställning till hälsovårdare på mödrarådgivningsbyrån sker vardagar mån-to kl. 8-15 och fre kl. 8-13.30 på numret 02 266 2223.

Patientombudsman

Patientombudsmannen har telefontid måndag till torsdag kl. 9.00–11.00 på numret 02 262 5959.

Poliklinik för barn och unga

Tidsbeställning sker vardagar kl. 8.30–11.00 och 12.00–14.00 på numret 02 266 1157.

Preventivrådgivning

Tidsbeställning till läkare på preventivrådgivningsbyrån görs per telefon. Mottagningstider till preventivrådgivningens skötare kan bokas per telefon eller via eHälsoservicen. Tidsbeställning sker måndagar kl. 8.00–15.00 och från tisdag till fredag kl. 8.00–11.00 på numret 02 266 2623.

Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor

Föräldrar kan beställa tid via uppfostrings- och familjerådgivningsbyråns rådgivning och tidsbeställning måndag, onsdag, torsdag och fredag kl. 8.30-11.30 och tisdag kl. 12.00-15.30 på numret 02 2626 853.

Service för minnessjuka

Du kan komma till minneskoordinatorns mottagning via en läkare eller skötare vid Åbo stads välfärdssektor, en privat läkare eller genom att direkt ta kontakt med en minneskoordinator i ditt område:

Service för äldre

Servicehandledningen för seniorer nås vardagar kl. 9.00–15.00 på numret 02 262 6172.

Socialombudsman

Socialombudsmannen har telefontid måndag till torsdag kl. 10.00–12.00 på numret 02 262 6171.

Studerandehälsovård

Hälsovårdarna har öppen mottagning utan tidsbeställning måndag till fredag kl. 8.15–11.00. Under övriga tider krävs tidsbeställning. Tidsbeställningen och rådgivningen har öppet måndag till torsdag kl. 8.00–15.30 och fredagar kl. 8.00–14.00 på numret 02 266 1570.

Utkomststöd

Rådgivning och tidsbeställning sker vardagar kl. 8.30–15.00 på numret 02 262 5001.

Vaccinationsrådgivning för resenärer

Rådgivning för resenärer fås tisdag kl. 13.00–15.00 på numret 040 674 8822.

Veterinärtjänster i Åbonejden

I Åbo erbjuder privata veterinärstationer veterinärtjänster för husdjur under tjänstetid kl. 8.00–16.00:

 • Eläinlääkäriasema Pet-Vet, 02 2320 111
 • Eläinsairaala - Turku, 20 799 9800
 • Pieneläinklinikka Tuhatjalka, 075 759 0066
 • Univet Veterinärstation Åbo och Reso, 0201 800 770
Nyckelord: