Bäddavdelningar

Den geriatriska sjukhusvården erbjuder äldre Åbobor tillfällig sjukhusvård och fortsatt rehabiliterande vård.

Stadssjukhuset i Åbo erbjuder Åboborna specialiserad sjukvård på basnivå inom många olika specialområden. Man kommer till vården huvudsakligen med läkar- eller hälsovårdarremiss.