Webbmeddelandetjänsten i eHälsoservice

Webbmeddelandetjänsten är avsedd för meddelanden mellan kunden och hälsovårdspersonalen. Hälsouppgifterna i patientdatasystemet används då man besvarar frågorna som ställts via webbmeddelandetjänsten. Frågorna sparas i patientdatasystemet.

Via webbmeddelandetjänsten kan du ställa frågor gällande hälsotillståndet till hälsovårdspersonalen. Du kan också få laboratoriesvar samt information om medicinering och hälsotillståndet i övrigt.

Din fråga besvaras senast den sjunde vardagen efter att du tagit kontakt.

Du kan ta i bruk webbmeddelandetjänsten genom att ingå avtal om elektronisk skötsel av ärenden.

Webbmeddelandetjänsten får du tillgång till i eHälsoservice-betjäningsportalens funktionsmeny genom att klicka på rubriken 'Meddelanden'. Välj rätt kundkontakt ditt ärende gäller då du sänder webbmeddelandet. Om du vill skicka ditt meddelande till någon bestämd yrkesperson inom hälsovården som tidigare skött dig eller den person vars ärenden du sköter, kan du skriva personens namn i början av ditt meddelande. På detta vis förmedlas ditt meddelande snabbast till rätt person. Om ditt ärende i meddelandet är av allmän karaktär och inte är förknippat med tidigare vårdkontakter med någon bestämd yrkesperson inom hälsovården, behöver du inte nämna några namn i början av ditt meddelande.

Webbmeddelandetjänsten är i bruk i följande kundkontakter i eHälsoservice-betjäningsportalen:

  • Diabetesskötarens tjänster
  • Diabetesläkarens tjänster
  • Preventivmedelsrådgivningens tjänster
  • Barn- och ungdomspoliklinikens tjänster
  • Barnrådgivningens tjänster
  • Studerandehälsovårdens tjänster
  • Hälsocentralläkarens tjänster
  • Mödrarådgivningens tjänster.