Hälsostationernas jourer

Den egna hälsostationen är den primära vårdplatsen i alla sjukfall.

Hälsostationerna håller öppet måndag till fredag kl. 8–16 och bokning av tider kan göras per telefon kl. 8–14.00.

När du kontaktar din egen hälsostation bedömer vårdaren din situation och bokar en sådan tid för dig som du behöver. Patienter i behov av brådskande vård sköts primärt på den egna hälsostationen eller efter vårdbedömningen på Åboregionens samjour i T-sjukhuset vid Åucs.

Hälsostationerna är stängda under kvällar, nätter och veckoslut. I brådskande sjukfall ska jouren kontaktas direkt. Det allmänna nödnumret 112 ska användas om omedelbar livsfara föreligger.