Så här beställer du förbrukningsartiklar

Du kan beställa dina förbrukningsartiklar via eHälsoservice-portalen. Förbrukningsartiklarna ska beställas minst tre veckor före den tidpunkt, då de avhämtas.

Beställningen görs på en elektronisk blankett, som tillsvidare finns enbart på finska. Om du inte lyckas göra din beställning elektroniskt ta kontakt med den svenskspråkiga mottagningen på Tallbackens hälsostation, tfn 02 266 2738.

Meddela vilka produkter du behöver (namnet på produkten, eventuella produktnummer och storlek) och hur mycket förbrukningsartiklar du behöver per dag:

  • De som har diabetes som behandlas med tabletter kan på en och samma gång beställa förnödenhetsartiklarna för sin diabetsbehandling för hela året.
  • De som har diabetes som behandlas med insulin kan på en och samma gång beställa förnödenhetsartiklarna för sex månader.
  • De som har diabetes som behandlas med insulinpump kan på en och samma gång beställa förnödenhetsartiklarna för fyra månader.
  • Sårbehandlingsprodukter  kan beställas i sådan mängd som behövs för en månad.
  • Andra förnödenhetsartiklar kan beställas i sådan mängd som behövs för tre månader.

När du avhämtar förbrukningsartiklar ska du kunna styrka din identitet. Om du avhämtar förbrukningsartiklar för någon annans räkning ska du ha fullmakt.