Textmeddelandetjänst för specialgrupper

Hälsostationerna i Åbo har en textmeddelandetjänst för tidsbokningar för specialgrupper. Kunden ska uppge sitt eget namn och ärende i meddelandena.

Hälsostationernas textmeddelandenummer är:

  • Hälsostationer som sköts av staden som egen tjänst, tfn 045 739 65882
  • Pansios utkontrakterade hälsostation, tfn 045 739 65882 (Obs.! Pansios eget textmeddelandenummer är inte i bruk för tillfället.)

Denna textmeddelandetjänst är endast avsedd för personer som på grund av sitt hälsotillstånd hör till en specialgrupp, till exempel hörsel- och talskadade personer, för vilka uträttande av ärenden via andra kontaktkanaler är omöjlig eller oskäligt svår. Vi ber våra övriga kunder använda vanliga tidsboknings- och rådgivningsnummer, eHälsoservice och Omaolo.